PartneriStreda 10. 2. 2016

Mapa

Kontakt

  • Základná škola, Lesnícka 1, 08005 Prešov
    Lesnícka 1, 08005 Prešov
  • +421 51 7700215

Vitajte na oficiálnej stránke našej školy!

Aktuality

  • V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona 188/2015 z 30. júna 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, došlo k zmene aj v § 20 školského zákona (Plnenie povinnej školskej dochádzky) a v § 60 (Prijímanie na základné vzdelávanie).

  • 12. 11. 2015 sa žiaci 8. a 9. ročníka  zapojili do celoslovenského testovania KOMPARO. Získali sme certifikát: "Základná škola, Lesnícka 1, Prešov to s kvalitou vzdelania myslí vážne". Žiaci 9. ročníka boli testovaní z predmetov slovenský jazyk a literatúra, z matematiky a žiaci 8. ročníka z predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika, biológia, geografia a zo všeobecných študijných predpokladov.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Lesnícka 1, 08005 Prešov
    Lesnícka 1, 08005 Prešov
  • +421 51 7700215

Fotogaléria